Bc. Žaneta Honzejková

Diplomová práce

Komparace každodennosti života ženy v ČSR a USA v 50. letech 20. století

Comparison of the women's dailiness in ČSR and USA in the 1950's
Anotace:
Tato práce si klade za cíl porovnat každodennost života ženy v Československu a ve Spojených státech amerických v padesátých letech 20. století. Na vytvořeném obrazu ženy hospodyně, matky, kuchařky a pracovnice poukáže na rozdílný vývoj v demokratické a sociálnědemokratické republice. Americká i československá politika využila ženskou otázku ve svůj prospěch, k dosažení svých ekonomických cílů.
Abstract:
This study aims to compare the everyday life of women in Czechoslovakia and the United States in the fifties of the 20th century. The created image of women as housewives, mothers, cooks and workers at different points in the development of democratic and social democratic republic. American and Czechoslovak politics used the women's issue in your favor to achieve their economic goals.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Honzejková, Žaneta. Komparace každodennosti života ženy v ČSR a USA v 50. letech 20. století. Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma