RNDr. Martin Maška, Ph.D.

Diplomová práce

Segmentace obrazu pomocí rychlých aproximací implicitních aktivních povrchů

Image Segmentation Using Fast Approximation of Implicit Active Surfaces
Anotace:
Cílem této práce bylo porovnat využití tří optimalizačních technik, jejichž účelem je snížit vysokou výpočetní náročnost Level Set metody, k segmentaci libovolných dvojrozměrných či trojrozměrných obrazových dat. Námi zvolené přístupy, Sparse-Field metoda, aproximační algoritmus Denga a Tsuie a aproximační algoritmus Nilssona a Heydena, jsou založeny na analýze pohybu a vývoje hranice pomocí řešení …více
Abstract:
The goal of the thesis is to compare an usage of three approximative methods, that decrease the computational time of the Level Set method, for the segmentation of arbitrary 2D or 3D images. Sparse-Field method, Deng's and Tsui's approximative algorithm and Nilsson's and Heyden's approximative algorithm are based on the analysis of evolution of the moving interface using solving partial differential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2006
  • Vedoucí: RNDr. Jan Hubený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky