Theses 

Dopady programu New Deal na Spojené státy americké – Martin HAVRÁNEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin HAVRÁNEK

Bakalářská práce

Dopady programu New Deal na Spojené státy americké

Impacts of Program New Deal on The United States of America

Anotace: Spojené státy americké se po první světové válce nacházely v období hospodářského rozkvětu. Avšak stále větší tlak na spotřební styl života společně s obrovskými zisky obchodních korporací sváděl k hromadnému poskytování úvěrů a k burzovním spekulacím, které neměly reálný podklad, a spolu s dalšími příčinami stály za masivním propadem hodnoty akcií na newyorské burze. Po ,,černém čtvrtku" na konci října roku 1929 byla prosperita dvacátých let vystřídána nejhlubší hospodářskou krizí v dosavadních dějinách USA. A právě popsání příčin a následků krachu na newyorské burze společně s analýzou jednotlivých zákonů a opatření Rooseveltova protikrizového programu známého jako New Deal bylo hlavním cílem této práce. Rozbor jeho reformní aktivity v oblasti průmyslu, financí a dále ve věcech pracovních a sociálních tvoří jádro diplomové práce. Přestože opatření New Dealu definitivně nevyřešila největší problémy Spojených států amerických, dokázal Franklin Delano Roosevelt pozvednout americké hospodářství a lid k lepším zítřkům.

Abstract: In the aftermath of World War I, the economy of the USA was blossoming. However, permanently increasing pressure to consuming lifestyle and great profits of corporations led to mass provisions of loans and to stock exchange speculations which were not based on real data, and together with next factors they caused a devastating crash of the New York Stock Exchange. After Black Thursday at the end of October 1929, the time of prosperity of the Roaring Twenties was replaced with the worst economic crisis in the history of the USA. And this is the main aim of this work to describe the main causes and consequences of the Wall Street Crash and analyse particular laws and arrangements of the Roosevelt´s recovery program also known as the New Deal. The analysis of his reformation of the areas of industry, finance, labour and society creates the core of this diploma work. Although the New Deal did not solve the greatest problems of the USA, it improved American economy a lot and gave people hope in a better future.

Klíčová slova: Nový úděl, Franklin Delano Roosevelt, hospodářská krize, Nejvyšší soud USA, prvních sto dní, druhých sto dní, nezaměstnanost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74079 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HAVRÁNEK, Martin. Dopady programu New Deal na Spojené státy americké. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz