Martin HAVRÁNEK

Bakalářská práce

Dopady programu New Deal na Spojené státy americké

Impacts of Program New Deal on The United States of America
Anotace:
Spojené státy americké se po první světové válce nacházely v období hospodářského rozkvětu. Avšak stále větší tlak na spotřební styl života společně s obrovskými zisky obchodních korporací sváděl k hromadnému poskytování úvěrů a k burzovním spekulacím, které neměly reálný podklad, a spolu s dalšími příčinami stály za masivním propadem hodnoty akcií na newyorské burze. Po ,,černém čtvrtku" na konci …více
Abstract:
In the aftermath of World War I, the economy of the USA was blossoming. However, permanently increasing pressure to consuming lifestyle and great profits of corporations led to mass provisions of loans and to stock exchange speculations which were not based on real data, and together with next factors they caused a devastating crash of the New York Stock Exchange. After Black Thursday at the end of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVRÁNEK, Martin. Dopady programu New Deal na Spojené státy americké. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/