Martin HAVRÁNEK

Bachelor's thesis

Dopady programu New Deal na Spojené státy americké

Impacts of Program New Deal on The United States of America
Abstract:
Spojené státy americké se po první světové válce nacházely v období hospodářského rozkvětu. Avšak stále větší tlak na spotřební styl života společně s obrovskými zisky obchodních korporací sváděl k hromadnému poskytování úvěrů a k burzovním spekulacím, které neměly reálný podklad, a spolu s dalšími příčinami stály za masivním propadem hodnoty akcií na newyorské burze. Po ,,černém čtvrtku" na konci …more
Abstract:
In the aftermath of World War I, the economy of the USA was blossoming. However, permanently increasing pressure to consuming lifestyle and great profits of corporations led to mass provisions of loans and to stock exchange speculations which were not based on real data, and together with next factors they caused a devastating crash of the New York Stock Exchange. After Black Thursday at the end of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVRÁNEK, Martin. Dopady programu New Deal na Spojené státy americké. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/