Bc. Lukáš Koten

Bakalářská práce

Vyhledávání spojení v síti MHD mezi geografickými pozicemi.

Search for the connections between the geographic positions within a public transport network.
Anotace:
Teoretická část práce se zaměřuje na základní pojmy z technologie řízení městské hromadné dopravy, teorie grafů a Geografických informačních systémů. Dále se zabývá specifikací mobilní platformy Windows Phone, pro kterou je implementována výsledná aplikace. Praktická část se věnuje popisu tvorby mapové komponenty, analýze dat jízdních řádů a použitého vyhledávacího algoritmu v jízdních řádech, včetně …více
Abstract:
The theoretical part focuses on the basic terms of technology of public transport management, graph theory and geographic information systems. It also deals with a specification of a mobile platform Windows Phone, for which the final application is implemented. The practical part describes the creation of map components, data analysis of timetables and the search algorithm used in timetables, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Drvota

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koten, Lukáš. Vyhledávání spojení v síti MHD mezi geografickými pozicemi.. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera