Veronika VESELÁ

Bakalářská práce

Alkohol, drogy a jejich dopad na společnost

Alcohol, drugs and their impact on society
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje alkohol, drogy a jejich dopad na společnost. Úkolem teoretické části je seznámení s psychoaktivními látkami a především jejich sociálními dopady na českou populaci. Dále definuje pojem závislost a její typy. Velká část této práce se zabývá alkoholismem a drogovou závislostí. Závěrečná kapitola teoretické části se věnuje prevenci a léčbě závislostí na alkoholu a drogách …více
Abstract:
The Bachelor thesis describes alcohol, drugs and their impact on society. The task of the theoretical part deals with psychoactive substances, and especially their social impact on the Czech population. It also defines the concept of addiction and its types. Much of this work deals with alcoholism and drug addiction. The final chapter of this section deals with the pre-vention and treatment of addiction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Veronika. Alkohol, drogy a jejich dopad na společnost. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta