Bc. Ivana Procházková

Bakalářská práce

Les chateaux de la Loire, Mont-Saint-Michel (traduction et analyse stylistique du texte)

Casteles of Loire, Mont-Saint-Michel (translation and analysis stylistic of text).
Abstract:
The bachelor thesis Castles of Loire - Translation and Stylistic Analysis of texte consists of two parts. In the first practical part the original French text is translated into Czech language. The second analytical part is structured in three chapters: general discussion about the style, lexical analysis and the vocabulary architectural. The bachelor thesis has 48 pages.
Abstract:
Bakalářská práce Les chateaux de la Loire, Mont-Saint-Michel – traduction et analyse stylistique du texte se skládá ze dvou částí. V první, praktické části je originální francouzský text přeložen do českého jazyka. Druhá část, zaměřená analyticky je dále členěna do tří kapitol: obecné pojednání o stylu, lexikální rozbor a slovníček architektonických pojmů. Práce má 48 stran.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma