Bc. Ivana Procházková

Bachelor's thesis

Les chateaux de la Loire, Mont-Saint-Michel (traduction et analyse stylistique du texte)

Casteles of Loire, Mont-Saint-Michel (translation and analysis stylistic of text).
Abstract:
The bachelor thesis Castles of Loire - Translation and Stylistic Analysis of texte consists of two parts. In the first practical part the original French text is translated into Czech language. The second analytical part is structured in three chapters: general discussion about the style, lexical analysis and the vocabulary architectural. The bachelor thesis has 48 pages.
Abstract:
Bakalářská práce Les chateaux de la Loire, Mont-Saint-Michel – traduction et analyse stylistique du texte se skládá ze dvou částí. V první, praktické části je originální francouzský text přeložen do českého jazyka. Druhá část, zaměřená analyticky je dále členěna do tří kapitol: obecné pojednání o stylu, lexikální rozbor a slovníček architektonických pojmů. Práce má 48 stran.
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / French Language and Literature

Theses on a related topic