Lucie KOKAISLOVÁ

Bakalářská práce

Fidel Castro: od nástupu k moci do karibské krize roku 1962

Fidel Castro: from his Accession to Power until the Cuban Crisis 1962
Anotace:
Bakalářské práce se zaměřuje na nástup Castrova režimu na Kubě. V souvislosti s touto problematikou se práce věnuje otázce útoku na kasárna Moncada, akcím v pohoří Sierra Maestra, vylodění v Zátoce sviní a dalším událostem, které vyvrcholí Karibskou krizí. Kromě událostí na kubánském ostrově se práce také věnuje politické situaci v Sovětském svazu a Spojených státech.
Abstract:
The bachelor thesis applies to accession Fidel Castros´s regime to power. This issues are connected with attack on Moncada Barracks, campaign in Sierra Maestra mountain range, invasion in the Bay of Pigs and the other events, which culminated to Caribbean Crisis. Except events in Cuba the bachelor thesis also applies to political situation in Soviet Union and the United States.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOKAISLOVÁ, Lucie. Fidel Castro: od nástupu k moci do karibské krize roku 1962. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny

Práce na příbuzné téma