Petra HNÁTOVÁ

Bakalářská práce

Význam pozitronové emisní tomografie v radioterapii

The importance of positron emission tomography in radiation therapy
Anotace:
Vybrané téma mé bakalářské práce je ,,Význam pozitronové emisní tomografie (PET) v radioterapii?. Cíl práce jsem zvolila zhodnocení významu PET při plánování radioterapie pro onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Ostrava. V první části své práce se zabývám vznikem a vývojem zobrazovací metody PET, fyzikálními aspekty, principem zobrazení, použití radionuklidů a radiofarmak, využití k plánování radioterapeutické …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is ,, The significance of positron emission tomography (PET) in adiotheapy?. Objective of the work I have chosen to evaluate importance of PET in radiotherapy planning for Oncology Clinic of University Hospital Ostrava. In the first part of the thesis I deal with the origins and development of imaging techniques PET, physical aspects, the principle of view, the use of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HNÁTOVÁ, Petra. Význam pozitronové emisní tomografie v radioterapii. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta