Theses 

Analýza celoživotního vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí – Bc. Beáta Venglářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Beáta Venglářová

Diplomová práce

Analýza celoživotního vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí

Analysis of kindergarten teachers lifelong learning in the area of communication competence development

Anotace: Cílem této diplomové práce byla analýza celoživotního vzdělávání pedagogů mateřských škol v Moravskoslezském kraji, konkrétněji je pak práce zaměřena na vzdělávání v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí. Diplomová práce se skládá ze dvou částí, přičemž teoretická část byla zpracována na základě obsahové analýzy odborné literatury, legislativních dokumentů a komparací různých informačních zdrojů. Tato část obsahuje tři kapitoly, které se věnují klíčovým kompetencím, komunikačním kompetencím a jejich rozvíjením v předškolním věku, dále také celoživotnímu vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole. Empirická část je zaměřena na cíle a metodologie výzkumného šetření, charakteristiku zkoumaného vzorku, analýzu dotazníkového šetření a závěry z výzkumného šetření. Výzkumné šetření bylo založeno na kvantitativní metodě.

Abstract: The purpose of this Master`s degree paper is to analyze the lifelong learning as far as the kindergarten teachers in Moravskoslezský region are concerned, more specifically it is focused on learning in the area of communication competence development. This thesis is composed of two parts, whereas the theoretical part was processed on the basis of special literature, legislative documents content analysis and the comparison of various information resources. This part consists of three chapters which are devoted key competencies, communicative competencies and its development in children`s pre-school age also the kindergartens pedagogues` lifelong learning. Empirical part of the paper provides the aims and methodology of research examination, research sample characteristics, question-form`s examination analysis and research examination conclusions. Research examination was based on quantitative method.

Klíčová slova: Analýza, klíčové kompetence, komunikační kompetence, logopedie, celoživotní vzdělávání, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, děti předškolního věku, komunikace. Analysis, key competencies, communicative competencies, speech therapy, lifelong learning, impaired communication ability, logopaedic intervention, pre-school children, communication.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:52, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz