Bc. Renáta Tesařová

Bakalářská práce

Možnosti účasti občana na správě veřejných záležitostí

Possibilities of Participation of Citizens in Public Affairs
Anotace:
Práce poukazuje na možnosti a formy účasti občana na správě veřejných záležitostí se zaměřením na místní (obecní) správu. Tyto možnosti analyzuje s poukazem na jejich právní regulaci včetně úpravy v mezinárodním, především evropském právu. Provádí jejich hodnocení a krátce nastiňuje možný další rozvoj těchto institutů.
Abstract:
The thesis points out possibilities and forms of participation of citizens in administration of public matters in consideration of local (regional) administration. These possibilities are are analysed with pointing out their juristic regulation with inclusion of adjusting in international, especially European law. There is their evaluation and a short sketch of potential development of these instituts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa