Veronika LORENCOVÁ

Bachelor's thesis

Využití hry v roli při práci s dětmi v MŠ Žlutice

Utilization of games in role in work with children in kindergarten Zlutice
Abstract:
Tato bakalářská práce zpracovává téma využití hry v roli při práci s dětmi v mateřské škole. Teoretická část se zabývá pojmem dramatická výchova.Jsou zde rozepsané její cíle, metody a techniky. Dále je zde popsáno význam, funkce a cíle mateřské školy. V praktické části je představen integrovaný blok na téma pohádky ,,O Koblížkovi", v jehož rámci je pozorováno využití hry v roli královské metody dramatické …more
Abstract:
This thesis deals with the use of games in work with childrens in kindergarten Zlutice. In the theoretical part I focused on the concept of drama education, I expanded upon its objectives, methods and techniques. Furthermore, I also described the importance of the objective function in the kindergarten. In the practical part I have created an integrated block on fairy tale ,,Koblížek" which I expanded …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Eva Gažáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LORENCOVÁ, Veronika. Využití hry v roli při práci s dětmi v MŠ Žlutice. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/