Mgr. Martina Čavnická

Diplomová práce

Percepce komerčních a sociálních reklam a jejich rozdílů

Perception commercials and non-comercials advertisements and their differences
Anotace:
V této diplomové práci jsme se zabývali tematikou percepce reklam s akcentem na reklamy sociální. Zajímalo nás, jak respondenti vnímají reklamy, jak percipují rozdíly mezi sociálními a komerčními reklamami. V neposlední řadě jsme se pokusili určit jaký způsob čtení podle Hallovi teorie kódování a dekódování respondenti ke čtení reklamních sdělení používají. V teoretické části jsme popsali relevantní …více
Abstract:
Main focus in this thesis was on perception of advertisements. We were interested in how respondents understand to advertisement and how they perceive difference between commercials and non-commercials advertisements. Last not least we were trying to figure out which kind of “reading” according Hall´s theory of decoding media content respondents use. In theoretical part we described relevant theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika