Matthias Philipp Kunz

Disertační práce

The comparing analysis of Public Procurement between Germany and the Czech Republic

The comparing analysis of Public Procurement between Germany and the Czech Republic
Anotace:
Tato dizertační práce se vědeckým způsobem zabývá zákony o zadávání veřejnýchzakázek v České republice a ve Spolkové republice Německo, a to s ohledem najejich obecnou koncepci, bezprostředně zvolený regulační přístup těchto dvoustátů a hospodářské dopady těchto zákonů z hlediska investorů působících namezinárodním poli. S ohledem na hlavní cíl provést u těchto referenčních státůprávní srovnávací analýzu …více
Abstract:
The dissertation scientifically examines public procurement law of the Czech Republicand the Federal Republic of Germany with respect to its general conception,the instantly chosen regulatory approach of the two reference states and its economicaleffects from the perspective of internationally operating investors. In viewof its central objective to untertake a legal comparing analysis of the two referencestates …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Radek Jurčík, Ph.D., doc. JUDr. Ing., Josef Abrhám, externi, Michael Kohajda, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta