Matthias Philipp Kunz

Doctoral thesis

The comparing analysis of Public Procurement between Germany and the Czech Republic

The comparing analysis of Public Procurement between Germany and the Czech Republic
Abstract:
Tato dizertační práce se vědeckým způsobem zabývá zákony o zadávání veřejnýchzakázek v České republice a ve Spolkové republice Německo, a to s ohledem najejich obecnou koncepci, bezprostředně zvolený regulační přístup těchto dvoustátů a hospodářské dopady těchto zákonů z hlediska investorů působících namezinárodním poli. S ohledem na hlavní cíl provést u těchto referenčních státůprávní srovnávací analýzu …more
Abstract:
The dissertation scientifically examines public procurement law of the Czech Republicand the Federal Republic of Germany with respect to its general conception,the instantly chosen regulatory approach of the two reference states and its economicaleffects from the perspective of internationally operating investors. In viewof its central objective to untertake a legal comparing analysis of the two referencestates …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 7. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: Radek Jurčík, Ph.D., doc. JUDr. Ing., Josef Abrhám, externi, Michael Kohajda, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta