Bc. Kateřina Krátká, DiS.

Bakalářská práce

Životní styl jako prevence vzniku hypertenze u všeobecných sester

Lifestyle as prevention of hypertension among nurses
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zdravý životní styl jako součást prevence vzniku hypertenze u všeobecných sester. Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol. První popisuje fyziologii krevního tlaku a jeho měření. Druhá kapitola je zaměřena na hypertenzi, její dělení, rizikové faktory, diagnostiku a léčbu. Poslední kapitola se zabývá základními zásadami zdravého životního stylu. Empirická část …více
Abstract:
This bachelor´s work is focused on healthy lifestyle as a part of hypertension development prevention with nurses. Theoretical part consists of the three main chapters. The first one describes the physiology of blood pressure and its measurement. The second chapter is focused on hypertension, its division, high– risk factors, diagnostics and the treatment. The last chapter is concerned with the cardinal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra