Mgr. Věra Tesařová

Bakalářská práce

Koerperteile (Gliedmassen: Arm und Bein) und ihre Symbolik in der deutsch-tschechischen Phraseologie

Comparison between Czech and German Phraseological Expressions Containing Parts of the Human Body (arm, leg)
Abstract:
The thesis deals with the comparison between Czech and German phraseological expressions containing parts of the human body (arm, leg). It is divided into theoretical a practical section. The theoretical section characterizes common phraseological expressions. The practical section includes the comparison between Czech and German phraseological expression according to the rate of equivalence.
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním českých a německých frazeologismů, které obsahují časti lidského těla (paže, noha). Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány obecné frazeologické pojmy a v části praktické jsou německé frazeologismy rozděleny podle stupně ekvivalence a srovnány s frazeologismy českými.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Německý jazyk a literatura