Bc. Michaela Turiaková

Bakalářská práce

Cost-benefit analýza skládky odpadů

Cost-benefit analysis of the landfill
Abstract:
The goal of the bachelor thesis „Cost-benefit analysis“ of the landfill“ is to evaluate investment project of the landfill by using of CBA method. The theoretical part is focused on concept of the project with subsequent analysis of the CBA methodology. The practical part provides an analysis on the basis of specific parameters.
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Cost-benefit analýza skládky odpadov“ je zhodnotenie investičného projektu skládky odpadov s využitím metódy CBA. V teoretickej časti je charakterizovaný pojem projekt s následným rozborom metodiky analýzy nákladov a výnosov. V praktickej časti je spracovaná analýza na základe konkrétnych parametrov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa