Bc. Jakub Fišer

Diplomová práce

Projektová výuka programování malých robotů na základní škole

The Project-oriented of Teaching the Programming of Small Robots at an Elementary School
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvořit praktické úlohy se stavebnicí Lego Mindstorms EV3 využitelné pro podporu programování inteligentních systémů a snížení digitální negramotnosti v rámci výuky 2. stupně základní školy. V teoretické části je řešena projektová výuka a dnešní možnosti využití stavebnic pro podporu programování inteligentních systémů. Také jsou zde popsány základní stavební prvky stavebnice …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create practical tasks with the Lego Mindstorms EV3, which can be used for support of programming intelligent systems and can help increase of digital literacy in education of elementary school. In the theoretical part si about education and possibilities of using educational building kits for support the programming of intelligent systems. There are also described elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fišer, Jakub. Projektová výuka programování malých robotů na základní škole. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy