Petr Troníček

Bachelor's thesis

Porovnání úvěrových produktů pro financování MSP

Comparison of credit product for SME financing
Abstract:
V bakalářské práci jsou porovnány jednotlivé úvěrové produkty od několika vybraných bankovních a nebankovních společností, které nabízejí úvěrové produkty pro malé a střední podniky (MSP). Cílem práce je zjištění stavu a využívání úvěrových produktů MSP od bankovních a nebankovních společností v ČR. Jsou vybraní největší bankovní a nebankovní poskytovatelé úvěrových produktů pro MSP a jejich úvěrové …more
Abstract:
The bachelor's thesis compares individual loan products from several selected banking and non-banking companies that offer loan products for small and medium-sized enterprises (SMEs). The aim of the work is to determine the status and use of SME credit products from banking and non-banking companies in the Czech Republic. The largest banking and non-banking providers of credit products for SMEs are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní