Bc. Raisibe Gwendoline Mpe

Bakalářská práce

Transport and Sustainable Development

Doprava a udržitelný rozvoj
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zarovnat roli dopravy spolu s udržitelným rozvojem k dosažení udržitelné dopravy. Udržitelné dopravy si klade za cíl poskytovat lepší a zdravější způsoby uspokojování potřeb jednotlivce a společenství zároveň snižuje životní prostředí a sociální dopady současné praxe mobilitu. Negativní dopady na životní prostředí, hospodářský růst a sociální spravedlnosti vedl k vládám …více
Abstract:
The aim of this thesis is to align the role of transportation together with sustainable development to achieve sustainable transportation. Sustainable transportation aims to provide better and healthier ways of meeting individual and community needs while reducing the environment and social impacts of current mobility practise. Negative impacts on environment, economic growth and social equity have …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mpe, Raisibe Gwendoline. Transport and Sustainable Development. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika