Theses 

Fair trade a rozvojové země v mezinárodním obchodě – Nikola Lužná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola Lužná

Bakalářská práce

Fair trade a rozvojové země v mezinárodním obchodě

Fair Trade and developing countries in international trade

Anotace: V této bakalářské práci se zabývám rozvojem konceptu Fair Trade ve světě. Jejím cílem je vyhodnotit potenciál trhu České republiky k rozvoji tohoto konceptu, na základě rozboru delšího trendu vývoje Fair Trade na dílčích trzích, a dále doporučit opatření pro zlepšení situace s přihlédnutím k pozitivním příkladům v zemích, kde je koncept nejrozvinutější, s kladeným důrazem na Velkou Británii. Práce nejdříve popisuje vznik hnutí, jeho vývoj a rozšíření do celého světa. Dále charakterizuje základní principy, jimiž se řídí, a standardy, které byly závazně stanoveny a musí být bezpodmínečně dodržovány. Druhá kapitola je věnována komoditám, které jsou prodávány pod ochrannou známkou Fairtrade, přičemž se později zaměří na dvě historicky nejvýznamnější, kávu a banány. Třetí kapitola pojednává o situaci na trhu s Fair Trade produkty ve světě. Ze všeobecného popisu vývoje konceptu na světových trzích se postupně dostává k trhu ve Velké Británii, kde jsou hodnoceny příčiny, proč je zde nejrozvinutější. Poslední část je věnována trhu v České republice, kde je analyzována současná situace, a kde je na základě zjištěných informací doporučeno, v jakých oblastech by se mohl český trh inspirovat na těch zahraničních.

Abstract: The thesis is focused on the analysis of the Fair Trade concept. Its main goal is to evaluate the potential of the market in the Czech Republic based on the analysis of the development of Fair Trade in the rest of the world and successful strategies used on various national markets, but with special emphasis on the strategy in the United Kingdom, where the concept is the most developed. Firstly, it describes the origin, formation and worldwide expansion of the movement. Afterwards, it characterizes basic principles and standards that have been set up and have to be kept by all the participants through the whole system. Secondly, I focus on the commodities that are sold under the Fairtrade Mark with an emphasis on the most significant ones, coffee and bananas. The general overview of the development of Fair Trade on the world market leads me to the market of the United Kingdom where I evaluate the causes of its success. Finally, I analyze the market in the Czech Republic and based on the strategies discovered on previous national markets I suggest those which could be applied on this market as well.

Klíčová slova: potenciál, rozvojové země, Fairtrade, certifikáty, Fair Trade

Keywords: Fairtrade, developing countries, Fair Trade, potential, certificates

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Bič
  • Oponent: Vukica Janković

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40882

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz