RNDr. Martin Husák

Bakalářská práce

Získávání a reprezentace geografických informací o IP tocích

Acquiring and representation of geographical data from IP flows
Anotace:
Cílem práce je nejdříve seznámení se s metodou monitorování počítačových sítí pomocí IP toků a protokolu NetFlow, poté podání přehledu možností geograficé lokalizace IP adres. V rámci praktické části dojde k implementaci zásuvného modulu pro kolektor NfSen. Modul bude sloužit k získávání a grafické reprezentaci geografických informací o IP tocích.
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce methods of computer network monitoring using IP flows and NetFlow protocol, then to make a survey of possible options for geographic localization of IP addresses. Within the practical part of thesis, the plugin for NfSen collector will be implemented. Aim of the plugin is to receive and graphically represent geographic information about the IP flows.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Martin Elich
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace

Práce na příbuzné téma