Karel Kadlec

Diplomová práce

Využití procesu získávání znalostí z databází na data z insolvenčního rejstříku ČR

Application of Process of Knowledge Discovery from Databases to Data from the Insolvency Register of the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá procesem dobývání znalostí z databází na reálných datech z insolvenčního rejstříku České republiky. Počet insolvenčních řízení je jedním z vážných problémů současné společnosti. Vzhledem k tomu, že informace o jejich průběhu jsou detailně zaznamenané v insolvenčním rejstříku, je možné na data uplatnit metody datové analýzy a získat poznatky, které by mohly pomoci v pochopení …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the process of Knowledge Discovery and Data Mining applied to the database from the Czech Republic registry of insolvencies. The number of insolvency proceedings is one of the serious problems of contemporary society. Given that information on their progress is recorded in detail in the insolvency register, it is possible to apply data analysis methods to the data and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: Jan Rauch
  • Oponent: David Chudán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78612