Theses 

Pedagogické aspekty LARPu – Bc. Petra Musilová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Musilová

Master's thesis

Pedagogické aspekty LARPu

Pedagogical aspects of LARP

Abstract: Tuto diplomovou práci, nazvanou Pedagogické aspekty larpu, jsem rozdělila do dvou částí. První je část teoretická, kde jsem se zaměřila na seznámení s larpem a objasnění, co to vlastně larp je a vymezila styly larpu. Následuje slovník důležitých hesel a termínů, který je důležitý z hlediska pochopení vyjadřování jednotlivých účastníků výzkumu. Jako každá skupina, kultura či subkultura, má i tato svůj styl vyjadřování a mluvy. Následuje stručný historický přehled vývoje larpu od jeho počátku až do současnosti. V historii najdeme jak tuzemský, tak zahraniční vývoj. Na známém larpu Systém, jsem demonstrovala, jak asi taková hra funguje, jaký je její scénář a jakým způsobem jsou hráči do hry zapojeni. Larp může dobře sloužit i jako výchovná metoda. Popsala jsem tedy funkce larpu jako hry a jeho vliv na jedince z pohledu výchovného. V závěru teoretické části jsem zmapovala, jaká je situace v zahraničí ve školství, kde je larp hojně využíván jako edukační metoda, nastiňuji tedy, jak lze larp takto aplikovat. V praktické části jsem měla určený cíl zmapovat pedagogické aspekty larpu. Výzkum byl realizován kvalitativním způsobem prostřednictvím rozhovorů. Zjišťovala jsem jaký má larp vliv na jedince, ať už pozitivní či negativní, jaký konkrétně výchovný vliv na jedince má a možnosti jeho využití v institucionálním vzdělávání.

Abstract: This thesis called Educational aspects of larp is divided into two parts. The first theoretical part is focused on introduction to larp, explanation what is larp and specification of larp styles. This part is followed by a dictionary of important headwords and terms that are crucial for understanding the expressions of all the survey participants. As any kind of group, culture or subculture, this group has also its own style of expression and language. Then follows a short historical overview of larp development from its beginning to the present time. In history we can find both domestic and international development of larp. On the example of the well known larp "System" I showed the functioning of the game, how the script looks like and the way of involving the players in the game. Larp can be efficiently used as an educational method, therefore I described larp as a game with a an educational function and its influence on individuals. In the end of the theoretical part I mapped the situation in the international education system, which often uses larp as an educational method, so I outline how larp can be applied in a similar way. In the practical part of the thesis my goal was to map educational aspects of larp. The research was carried out using a qualitative method, namely interviews. I was interested specifically either in a positive or negaive way larp can influence an individual in the educational way and its options to use it in an institutional education.

Keywords: larp, rolové hry, hry na hrdiny, edu-larp, výchova, vzdělání, volný čas

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2015
  • Accessible from:: 27. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35845 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Musilová, Petra. Pedagogické aspekty LARPu. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Go to top | Current date and time: 27/6/2019 00:52, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz