Bc. Petra Musilová

Master's thesis

Pedagogické aspekty LARPu

Pedagogical aspects of LARP
Abstract:
Tuto diplomovou práci, nazvanou Pedagogické aspekty larpu, jsem rozdělila do dvou částí. První je část teoretická, kde jsem se zaměřila na seznámení s larpem a objasnění, co to vlastně larp je a vymezila styly larpu. Následuje slovník důležitých hesel a termínů, který je důležitý z hlediska pochopení vyjadřování jednotlivých účastníků výzkumu. Jako každá skupina, kultura či subkultura, má i tato svůj …more
Abstract:
This thesis called Educational aspects of larp is divided into two parts. The first theoretical part is focused on introduction to larp, explanation what is larp and specification of larp styles. This part is followed by a dictionary of important headwords and terms that are crucial for understanding the expressions of all the survey participants. As any kind of group, culture or subculture, this group …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2015
Accessible from:: 27. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Musilová, Petra. Pedagogické aspekty LARPu. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe