Bc. Antonín Moravec

Diplomová práce

Řízení modelu výtahu pomocí PLC

Control of elevator model using PLC
Anotace:
Práce je věnována funkčnímu modelu výtahu pro obsluhu čtyř pater se sběrným řízením, který byl realizován s řízením pomocí mikroprocesoru Atmel ATmega, programovaným v prostředí Bascom AVR, nebo řízený za pomocí PLC Siemens řady S-1200 s HMI panelem, programovaným v prostředí Siemens TiaPortal. Součástí práce je stručná rešerše týkající se výtahové techniky, popis problematiky řízení pomocí PLC a možností …více
Abstract:
The thesis is devoted to a functional elevator model for the operation of four floors with a collection control, which is executed with Atmel ATmega microprocessor control, programmed in Bascom AVR or controlled by the Siemens S-1200 PLC with HMI panel, programmed in Siemens TiaPortal. Part of the thesis is a brief research on elevator technology, a description of PLC control issues and the possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Libor Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moravec, Antonín. Řízení modelu výtahu pomocí PLC. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů