Ing. Martina Pilařová

Diplomová práce

Integrovaný dopravní systém mezi Kunčicemi nad Labem a Vrchlabím

Integrate transport system between Kunčice nad Labem and Vrchlabí
Anotace:
Práce posuzuje současný stav veřejné osobní dopravy mezi Kunčicemi nad Labem a Vrchlabím a zařazení tohoto úseku do Integrovaného dopravního systému Královéhradeckého kraje (IDS IREDO). Pozornost je zde věnována především oblasti veřejné dopravy objednávané Královéhradeckým krajem v režimu dopravní obslužnosti a oblasti dopravní obslužnosti objednávané Městem Vrchlabí. Analyzuje technologii obsluhy …více
Abstract:
My work judges the actual state of the public passenger transport between Kunčice nad Labem and Vrchlabí and enlistment to the Integrate transport system of Hradec Králové region (IDS IREDO). My attention is devoted above all areas public passenger transport in regime area-wide service basic and areas area-wide service other request from municipality. Analyses technology attendance given to territory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pilařová, Martina. Integrovaný dopravní systém mezi Kunčicemi nad Labem a Vrchlabím. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera