Vít Doleží

Master's thesis

Optimalizace pomocí roje částic

Particle Swarm Optimization
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá aplikací Evolučních algoritmů na optimalizační úlohy a paralelizaci těchto algoritmů na GPU. Hlavním cílem práce bylo naimplementovat evoluční algoritmus Optimalizace pomocí roje částic na grafické kartě pomocí CUDA API, provést výkonnostní testy tohoto algoritmu, a také použít implementaci v ukázkové aplikaci, kde se vizualizují částice tohoto algoritmu. Pro porovnání …viac
Abstract:
This master's thesis deals with application of Evolutionary algorithms on optimization problems and parallelization of those algorithms on GPU. The aim of this work was to implement Particle swarm optimization on a graphics card with CUDA API, then make performance benchmarks to test it and showcase it in the application, where particles of this algorithm are visualized. For better comparison, algorithms …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedúci: Petr Gajdoš
  • Oponent: Vojtěch Uher

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava