Lucie Mahelová

Bakalářská práce

Potenciál rozvoje města Vlašim v kontextu rozvoje průmyslu

The development potential of the town of Vlašim in the context of industrial development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem středně velkého středočeského města Vlašim v kontextu historického vývoje průmyslové výroby od průmyslové revoluce až po současnost. Průmyslová výroba je často vnímána jako negativní faktor ovlivňující kvalitu života obyvatel v daném území. Přesto je v dnešní době nedílnou součástí velké většiny obcí na našem území. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on develompent of the medium-sized central bohemain city of Vlašim in the context of historical development of industrial production, from the industrial revolution to present. Industrial production is always considered as a factor that negatively influence quality of the life all residents in this area. Even so especially in nowadays is necessary part of the most villages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.