Bc. Leona Opatrná

Diplomová práce

Kvalita života pacientů po radiofrekvenční ablaci při fibrilaci síní

Patients quality of life after radiofrequency ablation in the case of atrial fibrillation
Anotace:
Diplomová práce mapuje a hodnotí kvalitu života u pacientů po radiofrekvenční ablaci s fibrilací síní. Teoretická část přináší přehled o fibrilaci síní, a to od příčin onemocnění, klasifikaci přes diagnostiku a léčbu invazivní a neinvazivní. Pozornost je samozřejmě také věnována kvalitě života, jako takové. Dále je zde také popsána radiofrekvenční ablace. Empirická část popisuje výzkumné šetření u …více
Abstract:
The diploma thesis maps and evaluates the quality of life in patients after radiofrequency ablation with atrial fibrillation. The theoretical part provides an overview of atrial fibrillation, from the causes of the disease, classification through diagnostics and treatment invasive and non-invasive. Of course, attention is also paid to the quality of life as such. There is also described radiofrequency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta