Ing. Ekaterina Nevzgodova

Master's thesis

Qualitative research in selected social groups

Qualitative research in selected social groups
Anotácia:
Práce je věnována souvislosti mezi změnami prostředí studentů ze zemí SNS (Kazachstán, Rusko, Ukrajina atd.) a jejich výběry univerzit v České republice. V teoretické části budou zohledněny studie, které byly provedeny na tuto tématu . Metodika bude vybrána na základě obdržených informací. V praktické části bude proveden kvalitativní výzkum a na tomto základě budou učiněny závěry. Nakonec budou učiněna …viac
Abstract:
The Diploma Thesis is devoted to the connection between changes in the environment of students from CIS countries (Kazakhstan, Russia, Ukraine, others.) and their choice of universities in the Czech Republic. In the theoretical part will be considered studies, which were undertaken on this topic. The methodology will be selected based on the received information. In the practical part, qualitative …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedúci: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication