RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Disertační práce

Metadatový tok v krizovém řízení : od konceptu k implementaci

Metadatada flow in Crisis Management: concept to implementation
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na metadata prostorových dat a služeb s důrazem na celosvětové trendy, unifikaci na evropské úrovni a jí odpovídající snahy v rámci České republiky. Základ teoretické studie představuje zkoumání ISO a OGC standardů včetně jejich vzájemného souladu a z toho vyplývajících důsledků pro praxi. Práce navazuje na stávající zahraniční i tuzemské analýzy metapopisu prostorových …více
Abstract:
This thesis is focused on metadata of spatial data and services with the emphasis on research of international trends, paneuropean unification and its impacts on metadata management in the Czech Republic. The core of theoretical part of this study is the research of ISO and OGC standards including their compatibility and inferential results. This work follows existing national and foreign analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Rapant, CSc., prof. Ing. František Miklošík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.