Bc. Ondřej Vágner

Bakalářská práce

Perception of Accents

Perception of Accents
Anotace:
V této práci jsem se rozhodl zaměřit se na to, jakým způsobem se studenti angličtiny jakožto cizího jazyka z hlediska estetiky a srozumitelnosti dívají na přízvuky, se kterými se v běžném prostředí nesetkají, tedy takové, které nejsou běžně vyučovány v hodinách angličtiny. Pro potřeby této práce jsem zvolil přízvuky irský a skotský, vzhledem k jejich relativní blízkosti k přízvuku obecné britské angličtiny …více
Abstract:
In this thesis I have decided to focus on the way in which students of English as a foreign language perceive the aesthetic and intelligibility aspects of accents they don't encounter in everyday situation—that is, accents that are not taught in the course of a normal English lesson. For this thesis, I have chosen the Irish and Scottish accents because of their relative close distance to the Standard …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta