Bc. Ondřej Vágner

Bachelor's thesis

Perception of Accents

Perception of Accents
Abstract:
V této práci jsem se rozhodl zaměřit se na to, jakým způsobem se studenti angličtiny jakožto cizího jazyka z hlediska estetiky a srozumitelnosti dívají na přízvuky, se kterými se v běžném prostředí nesetkají, tedy takové, které nejsou běžně vyučovány v hodinách angličtiny. Pro potřeby této práce jsem zvolil přízvuky irský a skotský, vzhledem k jejich relativní blízkosti k přízvuku obecné britské angličtiny …more
Abstract:
In this thesis I have decided to focus on the way in which students of English as a foreign language perceive the aesthetic and intelligibility aspects of accents they don't encounter in everyday situation—that is, accents that are not taught in the course of a normal English lesson. For this thesis, I have chosen the Irish and Scottish accents because of their relative close distance to the Standard …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta