Baffour Afoakwa Sekyere

Diplomová práce

Exploring the Linkages Between Land Degradation and Poverty In Ghana – Case Study In The Western Region Of Ghana

Zkoumání vazeb mezi degradací půdy a chudobou v Ghaně - případová studie v západní oblasti Ghany
Anotace:
Životní prostředí je jedním z nejdůležitějších zdrojů, jež výrazně podporuje život lidí, rostlin a zvířat. Nepostradatelná úloha životního prostředí při podpoře lidské rasy vyžaduje přijetí extrémně udržitelných opatření na jeho ochranu. Jak se však lidská populace zvyšuje, napomáhá tím k postupné degradaci životního prostředí. Cílem této studie je prozkoumat souvislosti mezi degradací půdy a chudobou …více
Abstract:
The human environment is one vital resource that extensively support human, plants and animal life. Its indispensable role in supporting the human race demands the adoption of extreme sustainable measures to protect it. However, as human population increases, the rate of environmental degradation is progressively increasing. The overall objective of this study is to examine the linkages between land …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor / specializace:
International Territorial Studies / International Development Studies / Global Development