Bc. Adam Kučínský

Bachelor's thesis

Integrovaný záchranný systém (na úrovni kraje)

Integrated rescue system
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Integrovaný záchranný systém na úrovni kraje“ je popis a analýza Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. První část popisuje jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, jejich organizaci a vztahy mezi nimi. Druhá část rozebírá typologii krizových situací a popisuje orgány činné v krizovém řízení. V třetí části charakterizuji krizové plány a finanční …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Integrated rescue system at the regional level" is a description and analysis of the Integrated Rescue System. The first section describes the individual components of the IRS, their organization and relations between them. The second part discusses the typology of crises and describes the authorities involved in crisis management. In the third part describes the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta