Bc. Adam Kučínský

Bachelor's thesis

Integrovaný záchranný systém (na úrovni kraje)

Integrated rescue system
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Integrovaný záchranný systém na úrovni kraje“ je popis a analýza Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. První část popisuje jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, jejich organizaci a vztahy mezi nimi. Druhá část rozebírá typologii krizových situací a popisuje orgány činné v krizovém řízení. V třetí části charakterizuji krizové plány a finanční …viac
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Integrated rescue system at the regional level" is a description and analysis of the Integrated Rescue System. The first section describes the individual components of the IRS, their organization and relations between them. The second part discusses the typology of crises and describes the authorities involved in crisis management. In the third part describes the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration