Bc. Anna Nováková

Diplomová práce

První Republika a současnost z pohledu nerovnosti mužů a žen

First Republic and the present from the perspective of gender inequality
Anotace:
Diplomová práce „První republika a současnost z pohledu nerovnosti mužů a žen“ je rozdělena na pět hlavních kapitol. Čtyři kapitoly jsou teoretické a jedna praktická. V první kapitole je popsáno období první republiky, konkrétně zde nalezneme podkapitolu o samotném období, o významných ženách této doby a o zastáncích ženské rovnoprávnosti. V neposlední řadě je tu i podkapitola o ženských spolcích. …více
Abstract:
The diploma thesis „First republic and the present from the perspective of gender inequality“ is divided into 5 main chapters. 4 chapters are theoretical and one is practical. In the first chapter, the first republic era is described, more specifically, we can find here a section about the era itself, important women of the era and advocates of women equality. Last but not least, there is also a section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta