Barbora PECHAROVÁ

Bakalářská práce

Specifické jazykové prostředky ve sportovním zpravodajství v České televizi a TV Nova

Specific language resources in sports news on Czech Television and TV Nova
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na lexikální prostředky vyskytující se v mluveném projevu moderátorů, redaktorů a reportérů hlavního sportovního zpravodajství ve veřejnoprávní České televizi a v komerční TV Nova. Teoretická část práce vysvětluje základní terminologii, charakterizuje jazyk médií a vybrané specifické jazykové prostředky. V práci jsou rovněž krátce představeny sledované televizní stanice …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on lexical instruments occurring in the speeches of moderators, editors and reporters of the main sport news in public Czech television and in the commercial TV Nova. The theoretical part explains the basic terminology, characterizes the language of media and selected language instruments. In the thesis, the shortly watched TV stations and their editorial rules, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Schuster, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHAROVÁ, Barbora. Specifické jazykové prostředky ve sportovním zpravodajství v České televizi a TV Nova. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta