Theses 

Vliv Hormonální jógové terapie na symptomatické projevy dysfunkcí pohlavního a endokrinního systému – Bc. Lucie Eckeltová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Eckeltová

Diplomová práce

Vliv Hormonální jógové terapie na symptomatické projevy dysfunkcí pohlavního a endokrinního systému

Effect of Hormonal Yoga Therapy on Symptomatic Manifestations of Dysfunctions in Endocrine and Reproductive System

Anotace: Tato diplomová práce zkoumá efekt hormonální jógové terapie na projevy vybraných symptomů související s dysfunkcemi ženské pohlavní a endokrinní soustavy. Zabývá se změnami ve vybraných symptomech, jimiž se tyto vybrané poruchy projevují. Zejména pak dopadem hormonální jógové terapie na neplodnost a možnost snížení dávek léků u žen podstupujících substituční hormonální léčbu. Analýza se opírá především o relevantní teorii základních jógových technik, znalosti anatomie a fyziologie ženského pohlavního a endokrinního systému a nejnovější poznatky z oblasti alternativní pohybové terapie vybraných poruch.

Abstract: This diploma thesis deals with the effect of hormonal yoga therapy on selected symptomatic manifestations of dysfunctions in the female reproductive and endocrinal system. It is focused on the examination of changes in selected symptoms associated with disorders and dysfunctions of the endocrine glands and the female genital tract. Especially, on the impact of hormonal yoga therapy programme on fertility and possible decreases of replacement therapy and prescribed medication. The goals of the thesis are based on a theoretical background which includes basic yoga techniques, the knowledge of the anatomy and physiology of the female reproductive and endocrinal system, all these facts supported by the latest research findings in this field.

Keywords: hormonal yoga therapy, symptoms, menopause, exercise, improvement, endocrine system, female reproductive system, infertility, hormonální jógová terapie, symptomy, menopauza, cvičení, zlepšení, endokrinní soustava, ženská pohlavní soustava, neplodnost

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Vychodilová
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 01:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz