Bc. Lucie Zaki

Diplomová práce

Využití veletrhů v rámci marketingové komunikace B2B firem

The Fairs as a Part of a Marketing communication of B2B Companies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá veletrhem, který je významným nástrojem marketingové komunikace firem na trzích B2B. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny marketingových komunikací se zaměřením na průmyslové trhy. Jsou popsány nástroje komunikačního mixu na těchto trzích především při využití exportní strategie. Praktická část analyzuje výsledky marketingového průzkumu. Ten se zabývá …více
Abstract:
This thesis deals with the trade show, which is an important marketing communication tool for companies in the B2B field. The theoretical part presents the literary sources of marketing communication with a focus on B2B markets. Describes the communication mix in these markets especially as a part of the export strategy. The practical part analyzes the results of a marketing survey which explains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zaki, Lucie. Využití veletrhů v rámci marketingové komunikace B2B firem . Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe