Bc. Zdeněk Černý

Bakalářská práce

Analýza vibrací obráběcích strojů

Vibration analysis of machine tools
Anotace:
Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem problematiky vibrací rotujících částí obráběcích strojů a jejich vlivem na proces obrábění, popisem možností měření vibrací, možnostmi jejich vyhodnocení (intenzita, frekvence, výchylka). Praktická část zahrnuje návrh metody měření vibrací na vřetenech obráběcích strojů pomocí vibrometru, návrh postupu zpracování …více
Abstract:
The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the issues related to the rotating parts of machine tools and their impact on the machining process. Addressed are the means of vibrations´ measurement and the results analysis alternatives (intensity, frequency, deviation). The practical part includes a proposal for a method of vibrations? measurement of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rozsíval

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černý, Zdeněk. Analýza vibrací obráběcích strojů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika

Práce na příbuzné téma