Magda KOVÁŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

ZMĚNY OČEKÁVÁNÍ ŽADATELŮ O PĚSTOUNSKOU PÉČI A O OSVOJENÍ PŘED A PO PŘÍPRAVĚ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO RODINY

CHANGING OF THE EXPECTATION OF THE APPLICIANTS FOR THE FOSTER CARE AND THE ADOPTION BEFORE AND AFTER THE REPARATION FOR THE ADOPTION OF THE CHILD INTO THE FAMILY
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice očekávání žadatelů o náhradní rodinnou péči před a po přípravě pro přijetí dítěte do rodiny. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda a jak příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči mění jejich pohled na dítě, které chtějí do rodiny přijmout. Bakalářská práce ve své teoretické části vymezuje legislativní rámec náhradní rodinné péče, kde je …více
Abstract:
Presented bachelor´s thesis deals with the issues about the problems of expectations of applicants for substitute family care before and after the preparation for adoption of a child into the family. The main aim of this thesis is to determine whether and how the preparation of applicants for substitute family care changes their view of the child who they want to adopt. The theoretical part defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 129045

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Eva Klimentová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘÍKOVÁ, Magda. ZMĚNY OČEKÁVÁNÍ ŽADATELŮ O PĚSTOUNSKOU PÉČI A O OSVOJENÍ PŘED A PO PŘÍPRAVĚ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO RODINY. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kya86m kya86m/2
5. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.