Bc. Jakub Nagy

Bakalářská práce

Studium vztahů mezi koordinačním okolím a chemickým posunem Si v hybridních fosfosilikátech

Relationships between Silicon Coordination Environment and Chemical Shift in Hybrid Silicophosphates
Abstract:
This work studies the dependence of 29Si and 31P chemical shift on the coordination environment in silicophosphates by means of DFT using the B3LYP functional and the 6-31G*, 6-311+G(d,p), and iglo_III or bases. Acyclic as well as cyclic models, in which Si was coordinated with 4, 5 or 6 methyl, hydroxyl, phosphate or acetate groups in different ratios, were studied. During the geometry optimization …více
Abstract:
Táto práca študuje závislosť chemického posunu nuklidov 29Si a 31P v silikofosfátoch na koordinačnom okolí Si metódou DFT pomocou funkcionálu B3LYP a báz 6-31G*, 6-311+G(d,p) a iglo_III. Študovanými modelmi boli acyklické aj cyklické molekuly, v ktorých bol atóm Si koordinovaný 4, 5 alebo 6 metylovými, hydroxylovými, fosfátovými alebo acetátovými skupinami v rôznych pomeroch. Pre päťkoordinovaný Si …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
  • Oponent: Mgr. Jan Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta