Veronika LUKÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Obecní policie jako orgán obce

Municipal police as an organ of a municipality
Anotace:
Bakalářská práce nese název obecní policie jako orgán obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku dosti obsáhlou, mým cílem bylo zestručnit a čtenáři přiblížit zejména zřízení, úkoly a podmínky pro výkon zaměstnání strážníka. V dalších kapitolách vymezuji povinnosti a oprávnění strážníků dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, přičemž vyberu tři příklady z mého pohledu nejčastěji využívaných …více
Abstract:
This bachelor thesis is called local Municipal police as an organ of a municipality. Because this topic is extensive, my goal was to abbreviate and approximate the reader closer to the establishment, tasks and conditions for employment city police officer. In the following chapters I define the responsibilities and privileges of city police officers under Act č. 553/1991 Sb., about Municipal Police …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2016
Zveřejnit od: 22. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Dalimila Gadasová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKÁŠOVÁ, Veronika. Obecní policie jako orgán obce. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kyd8lt kyd8lt/2
22. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.