Bc. Lucie Somrová

Diplomová práce

Ekologické aspekty vrcholových sportovních událostí

Ecological aspects of top sportive events
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ekologickými aspekty vrcholových sportovních událostí, konkrétně problematikou pořadatelství olympijských her v Londýně v roce 2012. Je věnována především charakteristice londýnských olympijským her a analýze dopadů jejich hostitelství pro pořádající zemi. Předkládaný text nabízí komplexní pohled na danou problematiku a poskytuje doporučení pro příští olympijské hry.
Abstract:
This diploma thesis focused on ecological aspects of top sportive events, specifically deals with hosting of the Olympic Games in London in 2012. It is dedicated to the description of London Olympic Games and the analysis of impacts of hosting for the organizing country. The submitted text offers a comprehensive overview of the issue and provides recommendations for the next Olympic Games.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií