Mgr. Bc. Martina Večeřová

Master's thesis

Výchova ke zdraví jako podpůrný prostředek výchovy ke zdravému životnímu stylu u žáků s lehkým mentálním postižením na druhém stupni základní školy

Health education as a support tool in educating pupils with mild mental deficits in higher primary school towards healthy lifestyles
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením se zaměřením na vzdělávací obor Výchova ke zdraví, jako podpůrného prostředku výchovy ke zdravému životnímu stylu na druhém stupni základní školy. Teoretická část charakterizuje, definuje, vymezuje a klasifikuje lehké mentální postižení. Uvádí specifika osobnosti žáků a okruh žáků s lehkým mentálním postižením. Legislativně vymezuje …more
Abstract:
The diploma thesis discusses educating pupils with mild mental deficits, focusing on Health Education as an educational area, regarding it as a tool supporting education in healthy lifestyles at the higher level of primary school. The theoretical part characterizes, defines, and classifies mild mental deficits. It presents personality specifics observed in pupils with mild mental deficits and possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta