Bc. Gabriela Sochnová

Diplomová práce

Construction of a Fictional World in The Perdido Street Station by China Miéville and its reconstruction in the literary translation by Milan Žáček

Construction of a Fictional World in The Perdido Street Station by China Miéville and its reconstruction in the literary translation by Milan Žáček
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí a rekonstrukcí fikčního světa Bas Lagu, který China Miéville vytvořil pro svůj druhý román Nádraží Perdido. Konstrukce tohoto fikčního světa je v této práci popsána podle Doleželova konceptu fikční sémantiky a podle teorie možných světů v literatur Ruth Ronenové. Pro účely této práce jsem se v těchto úvodních kapitolách rozhodla analyzovat rekonstrukci intensionální …více
Abstract:
This thesis deals with the construction and reconstruction of the fictional world Bas Lag created by China Miéville for his second novel Perdido Street Station. Consrtuction of this fictional world is described according to Doležel´s concept of fictional semantics presented in his work Hetercosmica (1998) and according to the theory of possible worlds in literature by Ruth Ronen. For the purpose of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta