Mgr. Monika Nováková

Diplomová práce

Konstrukce zdrojů a bariér integrace osob s mentálním handicapem po odchodu z praktických škol

Construction of resources and barriers within the process of integration of persons with mental disabilities after leaving practical schools
Anotace:
Diplomová práce na téma konstrukce zdrojů a bariér integrace osob s mentálním handicapem po odchodu z praktických škol se snaží prozkoumat zdroje a bariéry integrace lidí s mentálním postižením do života většinové společnosti. Zaměřuje se především na to, jak tyto možnosti a omezení konstruují samotné osoby s mentálním handicapem navštěvující praktickou školu a jak je konstruují sociální pracovníci …více
Abstract:
The diploma work which subject is Construction of resources and barriers within the process of integration of persons with mental disabilities after leaving practical schools is trying to analyze sources and barriers of integration of people with mental disabilities among mainstream society. The work is mainly focused on the means of constructing the possibilities and limitations made by people with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií